Φωτογραφία

Λειτουργία

Η Κινητή Βιβλιοθηκη λειτούργησε από το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2008 με το τέλος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών»

Ιστορικό Δραστηριοτήτων

Πληροφορίες για την πραγματοποίηση επισκέψεων από την Κινητή Μονάδα του Έργου.

Το Πρόγραμμα

Σχετικά για την Κινητή Μονάδα Γνώσης, τον προϋπολογισμό του έργου και την επίτευξη του στόχου.

Κινητές Βιβλιοθήκες-Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης της κινητής βιβλιοθήκης για τους πολίτες, τους μαθητές και τους φορείς.