Φωτογραφία

Oι μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Βιβλιοθήκη.

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων σήμερα Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης ( ΣΔΕ Τρίπολης) επισκέφτηκε τη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης. Συμμετείχαν τριάντα μαθητές και τέσσερις καθηγητές του Σχολείου μαζί με τον Διευθυντή κ. Γ. Κοκκίνη και την Υποδιευθύντρια κ. Δήμητρα Φαμελίτη.

Ενημερώθηκαν γαι την ιστορία, λειτουργία και υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη στους πολίτες από τη Διευθύντρια κ. Παναγιώτα Τσουραπά-Γεωργούλη.

Επιστροφή