Φωτογραφία

H ζωή και το έργο του Ερρίκου Σλήμαν.

Tην Πέμπτη 22/2/2018 και την Παρασκευή 23/2/2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας  Κ. Βιβλιοθήκης Τριπόλεως και ώρα 11:30 – 14:00 ο σχολικός σύμβουλος φιλολόγων ν. Αρκαδίας Παύλος – Φώτιος Σκαλτσογιάννης, δ.φ. παρουσίασε τη ζωή και το έργο του Ερρίκου Σλήμαν ( 1822-90).

Ειδικότερα τον απασχόλησε το ερώτημα εάν ο Σλήμαν θα πρέπει να συνεχίσει να θεωρείται ο πατέρας της αρχαιολογίας ή αντιθέτως θα πρέπει η θέση του να υποβιβασθεί δεδομένου ότι ακολούθησε κατά τη διεξαγωγή των ανασκαφών του αθέμιτες πρακτικές όπως είναι η πλαστογράφηση ευρημάτων και η παραποίηση των συνθηκών υπό τις οποίες αυτά ανευρέθηκαν.

Ο ομιλητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι  οι κατηγορίες αυτές είναι υπερβολικές και ότι ο Σλήμαν παρά τις επιστημονικές του παρασπονδίες διακρίθηκε ως επιστήμων χάρη στις καινοτομίες και πρωτοποριακές για την εποχή του πρακτικές που ακολούθησε.

Επιστροφή