Φωτογραφία

Eπίσκεψη των μαθητών της Ε΄τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου στη Βιβλιοθήκη.

Την Τετάρτη 19/2/2020 η Ε΄τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης επισκέφθηκε τη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους της υπηρεσίας, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία  της και έλυσαν απορίες  σχετικά με το δανεισμό των βιβλίων. Στη συνέχεια στα πλαίσια του μαθήματος της Βυζαντινής Ιστορίας που διδάσκονται στην Ε΄τάξη έγινε βιβλιοπαρουσίαση και βιωματική προσέγγιση της ιστορίας του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και της αυτοκράτειρας Θεοδώρας από την κα Αντωνία Βερβαινιώτη αποσπασμένη εκπαιδευτικό στη Βιβλιοθήκη .

Επιστροφή