Φωτογραφία

Eπίσκεψη του 3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δολιανών στη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014, επισκέφτηκαν τη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης οι μαθητές του 3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δολιανών μαζί με το διδακτικό προσωπικό για πρώτη επαφή των μαθητών με τη Βιβλιοθήκη. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις λειτουργίες της υπηρεσίας και την ιστορία αυτής.

Επιστροφή