Φωτογραφία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τριπόλεως ενδιαφέρεται για τη μίσθωση χώρου προκειμένου να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες της καθώς και για τη συστέγαση της Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας, έργο που συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς…