Φωτογραφία

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο με θέμα: ” Ομάδες εργασίας για τη διαμόρφωση των ΕΠΕ μαθητών /τριών στα πλαίσια του Προγράμματος Παράλληλης Στήριξης -Συνεκπαίδευ-σης” στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κ. Βιβλιοθήκης Τρίπολης. Το σεμινάριο υλοποίησε η Συντονί-στρια Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κέντρο Επιστημονικής και Συμβου-λευτικής Υποστήριξης Αρκαδίας και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης ( προσχο-λική, δημοτική, μέση ) που εργάζονται στην παράλληλη στήριξη.

Επιστροφή