Φωτογραφία

Υλοποίηση σεμιναρίου στη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης.

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κ. Βιβλιοθήκης Τρίπολης, βιωματικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των Τ.Ε των τριών βαθμίδων της Εκπαίδευσης με θέμα: ” Ομάδες εργασίας για τη διαμόρφωση των Ε.Π.Ε μαθητών/τριών στα πλαίσια της υποστήριξης σε Τμήματα Ένταξης”.

Επιστροφή