Φωτογραφία

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ, Η ΟΝΤΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥΟΝΤΟΣ ΕΓΩ

Επιστροφή