Φωτογραφία

Συνάντηση με θέμα: Σχέσεις Γονέων – Καθηγητών.

Την Τετάρτη 04/02/2015 πραγματοποιήθηκε από το 3ο Λύκειο Τρίπολης στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης, συνάντηση με θέμα: Σχέσεις Γονέων-Καθηγητών. Στόχος της συνάντησης ήταν η βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και εκπαιδευτικούς και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας προς όφελος των μαθητών.

Επιστροφή