Φωτογραφία

Στέγαση των υπηρεσιών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Τριπόλεως

Την 1η Ιουλίου 2008 υπογράφτηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών της Δημόσιας Κ.Βιβλιοθήκης Τριπόλεως καθώς και για τη στέγαση της Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας “ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ” με διακριτικό τίτλο “ΟΤΕestate” που εκπροσωπείται από τον κον Ιωάννη Παναγιωτίδη του Πέτρου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και της Δημόσιας Κ.Βιβλιοθήκης Τριπόλεως, η οποία εκπροσωπείται από τον κον Δημοσθένη Σωτηρόπουλο, Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου αυτής και συντάχθηκε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής χρήσης μισθίου.
Το ανωτέρω κτίριο βρίσκεται επί των οδών Επισκόπου Ανθίμου και Δολιανών, στην Τρίπολη και είναι συνολικής επιφανείας 1009,8 τ.μ. ( υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο, επιφανείας εκάστου ορόφου 252,45τ.μ.).

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την άμεση στέγαση όλων των υπηρεσιών της Δημόσιας Κ.Βιβλιοθήκης Τριπόλεως καθώς και για τη συστέγαση της Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας, έργο που συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έχει προταθεί η ανάθεση των εργασιών επισκευής, κατασκευής και διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων του μισθίου στη Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων( ΔΙΕΦΕΣ).

Επιστροφή