Φωτογραφία

Σκοπός – Στόχοι

Η σχετική νομοθεσία που διέπει τη Δημόσια Βιβλιοθήκη.
Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά ΦΕΚ με τους νόμους από τους παρακάτω συνδέσμους σε μορφή .pdf.

1. ΦΕΚ 3149/2003

2. ΦΕΚ 1328/12-10-2001

3. ΦΕΚ 1173/20-8-2003

4. ΦΕΚ 709-B/13-7-98

5. ΦΕΚ 3528/9-2-2007

Επιστροφή