Φωτογραφία

Προσφορά ετήσιας συνδρομής της εφημερίδας «Athens Review of Books» από το Κ.Ι.Κ.Π.Ε

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου ( Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα από το 1988, ανέλαβε  την ετήσια συνδρομή της εφημερίδας  «Athens Review of Books» , την οποία αποστέλλει στη Βιβλιοθήκης μας. Η προσφορά τους είναι πολύτιμη και αποδεικνύει βαθιά ευαισθησία προσανατολισμένη στο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο, καθώς σκοποί του ιδρύματος είναι :

  • η προσφορά κοινωνικού έργου και η ενίσχυση φορέων που μεριμνούν για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.
  • η υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων, κυρίως μέσω της αξιοποίησης των Συλλογών και των Αρχείων που διαθέτει το Ίδρυμα και της δημόσιας προβολής τους στο ενδιαφερόμενο κοινό.
  • η υποστήριξη μακροπρόθεσμων δράσεων στον ευρύτερο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό τομέα σε συνεργασία με συναφείς φορείς και ιδρύματα.

 

Επιστροφή