Φωτογραφία

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βερβένων επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη.

Στις 20/2/2020 το Δημοτικό Σχολείο Βερβένων Κυνουρίας στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής στην Τρίπολη επισκέφθηκε τη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης. Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε σε δύο ομάδες από την εκπαιδευτικό κα Βερβαινιώτη Αντωνία.  Και στις δύο ομάδες έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη αλλά το παιδαγωγικό πρόγραμμα διαχωρίστηκε. Οι τρεις πρώτες τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ασχολήθηκαν με τους μύθους του Αισώπου σε διαδραστικό επίπεδο και οι τρεις επόμενες τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ασχολήθηκαν με την ιστορία της γραφής και την ιστορία της τυπογραφίας.

Επιστροφή