Φωτογραφία

Οι μαθητές της Α΄τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης στη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης.

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης παρακολούθησαν με ενδιαφέρον στις 4-6-2015 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Πολύβιος και η βιβλιοαπαγόρευση»  και συμμετείχαν ενεργά σε θεατρικά παιχνίδια και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το λογοτεχνικό βιβλίο και καλλιέργησαν θετική στάση απέναντι στην ανάγνωση, κατανοώντας βιωματικά τη συμβολή της στην ψυχική καλλιέργεια και στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου αλλά και στην πρόοδο και ανάπτυξη του πολιτισμού.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Επιστροφή