Φωτογραφία

Ιστορικό Δραστηριοτήτων

Την πραγματοποίηση επισκέψεων από την Κινητή Μονάδα του Έργου για το χρονικό διάστημα από 01-10-2007 έως και 31-10-2007 στα εξής σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Αρκαδίας:

 • Δημοτικό Σχολείο Ριζών στις 9-10-2007 και ώρα 11:30 π.μ
 • Δημοτικό Σχολείο Σταδίου στις 10-10-2007 και ώρα 10:00 π.μ
 • Δημοτικό Σχολείο Αγιωργίτικων στις 11-10-2007 π.μ και ώρα 10:00 π.μ.
 • Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο Βλαχοκερασιάς στις 15-10-2007 και ώρα 9:30 π.μ.
 • Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Αρτεμισίου στις 16-10-2007 και ώρα 10:00 π.μ.
 • Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Βουρβούρων στις 17-10-2007 και ώρα 11:30 π.μ
 • Δημοτικό Σχολείο Λεβιδίου στις 18-10-2007 και ώρα 11:30 π.μ.
 • Γυμνάσιο Καστρίου με Λυκειακές τάξεις στις 22-10-2007 και ώρα 10:00 π.μ.
 • Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο Νεστάνης στις 23 -10-2007 και ώρα 10:30 π.μ.
 • Δημοτικό Σχολείο Άστρους στις 24-10-2007 και ώρα 09:00 π.μ.
 • Δημοτικό Σχολείο Πάπαρη στις 25-10-2007 και ώρα 10:00 π.μ.
 • Γυμνάσιο – Ενιαίο Λύκειο Τεγέας στις 29-10-2007 και ώρα 10:00 και 11:30 π.μ αντιστοίχως.
 • Γυμνάσιο Δημητσάνας με Λυκειακές τάξεις στις 30-10-2007 και ώρα 10:30 π.μ.
 • Γυμνάσιο Λαγκαδίων με Λυκειακές τάξεις στις 31-10-2007 και ώρα 11:30 π.μ

Την πραγματοποίση επισκέψεων από την Κινητή Μονάδα του Έργου για το χρονικό διάστημα από 01-11-2007 έως και 30-11-2007 στα εξής σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Αρκαδίας:

 • Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο Κοντοβάζαινας στις 05-11-2007 και ώρα 11:30 π.μ
 • Δημοτικό Σχολείο Σταδίου στις 12-11-2007 και ώρα 10:00 π.μ
 • Δημοτικό Σχολείο Ριζών και Δημοτικό Σχολείο Αγιωργίτικων στις 13-11-2007 και ώρα 09:30 π.μ. και 10:30 π.μ αντιστοίχως.
 • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καρίταινας στις 14-11-2007 και ώρα 10:00 π.μ.
 • Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Βυτίνας Γορτυνίας στις 15-11-2007 και ώρα 09:30 π.μ. και 10:30π.μ αντιστοίχως.
 • Δημοτικό Σχολείο Αρτεμισίου και Δημοτικό Σχολείο Κανδήλας στις 19-11-2007 και ώρα 09:30 π.μ και 11:00 π.μ αντιστοίχως.
 • Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Βουρβούρων και Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου στις 20-11-2007 και ώρα 09:30 π.μ. και 11:00 π.μ. αντιστοίχως.
 • Δημοτικό Σχολείο Λεβιδίου στις 21-11-2007 και ώρα 09:30 π.μ.
 • Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο Καστρίου με Λυκειακές Τάξεις στις 22 -11-2007 και ώρα 10:00 π.μ.και 11:00 π.μ αντιστοίχως.
 • Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Βλαχοκερασιάς στις 26-11-2007 και ώρα 09:30 π.μ.
 • Δημοτικό Σχολείο Νεστάνης Μαντινείας στις 27-11-2007 και ώρα 10:00 π.μ.
 • Δημοτικό Σχολείο Μεσόγειου Άστρους στις 28-11-2007 και ώρα 10:00 π.μ
 • 1o T.E.E Άστρους στις 28-11-2007 και ώρα 11:30 π.μ.

Επιστροφή