Φωτογραφία

Η ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΑΥΤΗΣ

Επιστροφή