Φωτογραφία

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.Β. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

Η  Δημόσια  Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης κατόπιν της υπ. Αριθμ.

 Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2476/10.6.21) προχωρά σε επαναλειτουργία των υπηρεσιών της (Δανειστικό τμήμα, Αναγνωστήριο) από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η προσέλευση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού, τηλ. επικοινωνίας: 2710-224238, καθημερινά από 9:00-15:00). Η χρήση προστατευτικής μάσκας και αντισηπτικού  είναι υποχρεωτική. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδιαλλαγής  απαιτείται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου. Δεν επιτρέπεται η περιήγηση στα ράφια. Σημειώνεται ότι τα τεκμήρια-βιβλία που έρχονται σε επαφή με το κοινό παραμένουν υποχρεωτικά 72 ώρες σε καραντίνα.

                               

                                ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Επιστροφή