Φωτογραφία

«Ανίχνευση μαθησιακών, συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σας γνωστοποιούμε ότι στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής κα Ευστρατία Λιακοπούλου σε συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας πραγματοποίησε επιμορφωτική συνάντηση  με θέμα «Ανίχνευση μαθησιακών, συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν  σε σχολικές μονάδες ευθύνης της ΔΙ.Δ.Ε. Αρκαδίας και περιλαμβάνονται στην 12η ενότητα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, όπως αναφέρονται στον πίνακα αποδεκτών. Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης (διεύθυνση: Δολιανών 1, Τρίπολη) την Τρίτη 4-2-2020, ώρες 5:00-8:00μμ., σύμφωνα με το πρόγραμμα

5:00μμ.-5:15 Προσέλευση

5:15-5:30 Ανίχνευση και πρώτη διερεύνηση των δυσκολιών μάθησης, Θ. Σιούτη, Προϊσταμένη Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας

5:30-6:30 Τα βασικότερα προβλήματα στην σχολική μάθηση που συνδέονται με την Γλώσσα και τα Μαθηματικά, Α. Χαντζάρα και Α. Μπελεσιώτη, Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής και Μαθηματικός Ειδικής Αγωγής Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας

6:30-6:45 Διάλειμμα

6:45-7:20 Κοινωνικο-συναισθηματικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην σχολική μάθηση, Χρ. Κουρέτα, Ψυχολόγος Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας

7:20-7:45 Επικοινωνία και συνεργασία σχολείου-οικογένειας, Ε. Πανουσιέρη, Κοινωνική Λειτουργός Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας

7:45-8:00μμ. Συζήτηση

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν προαιρετική.

Η Αν. Οργανωτική Συντονίστρια

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

Αικατερίνη Κ. Γκίνη

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή