Φωτογραφία

Η Βιβλιοθήκη μας

Στο ιστορικό κτίριο του Μαντζουνείου, του οποίου το ισόγειο χτίστηκε κατά τα έτη 1856 -1858 και ο Α΄ όροφος κατά τα έτη 1925 -1928 από τους Αδελφούς Μαντζούνη, άρχισε τη λειτουργία της το έτος 1929, στο δυτικό διαμέρισμα, η Βιβλιοθήκη του Φιλοπροόδου Συλλόγου “ΠΑΝΟΣ” με ποικίλο έντυπο υλικό 4.000 τόμων βιβλίων διαφόρων κατηγοριών.

Με την κήρυξη του Ελληνοιταλικού πολέμου το 1940 -1941 η λειτουργία της Βιβλιοθήκης διακόπηκε και πολλά από τα βιβλία της καταστράφηκαν ένεκα της καταλήψεως του κτιρίου από τους κατακτητές.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, έγινε από το κράτος  ανασυγκρότηση όλων των Βιβλιοθηκών της χώρας και συγκεκριμένα κατά το έτος 1956 η Βιβλιοθήκη του “ΠΑΝΟΣ”   κατέστη δημόσια, διεπόμενη από τις διατάξεις του Α.Ν.1362/1949.

Τη φετινή χρονιά, μετά από 53 συνεχή χρόνια  λειτουργίας της στο κτίριο του Μαντζουνείου, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τριπόλεως μεταστεγάστηκε κατόπιν ενεργειών του συμπολίτη μας αξιότιμου Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτή Αρκαδίας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου σε νέο σύγχρονο κτίριο στο ιστορικό κέντρο της Τρίπολης στα Κλωνατζίδικα, με Πρόεδρο τον εμπνευσθή την ιδέα Δημοσθένη Σωτηρόπουλο.

Σήμερα η Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο με περίπου 35.000 τόμους βιβλίων διαφόρων κατηγοριών, παιδικό τμήμα, τοπικό τμήμα και ειδικό εξοπλισμό για ΑΜΕΑ καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.Ο Διευθυντής και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σας καλωσορίζουμε στις νέες εγκαταστάσεις της και είμαστε πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κ. ΔΑΝΙΓΓΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

vivliothiki

Επιστροφή