Φωτογραφία

Ιστορικό

Λίγα λόγια για την ιστορία του κτιρίου από τις αρχές του έως και σήμερα.