Φωτογραφία

LE CREPUSCUL DES IDOLES. (1926)

Επιστροφή