Φωτογραφία

ESQUISE D` UNE MORALE (1925)

Επιστροφή