Φωτογραφία

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα

Δείτε τον Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα πατώντας εδώ

Κανονισμός Λειτουργίας

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Δημόσιας Κ. Βιβλιοθήκης Τριπόλεως.

Ωράριο Λειτουργίας

Οι ώρες που είναι ανοιχτά η Δημόσια Βιβλιοθήκη και μπορείτε να την επισκεφθείτε.

Διαδικασία Δανεισμού

Κάθε επισκέπτης έχει το δικαίωμα δανεισμού από τη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το άρθρο.