Φωτογραφία

Κανονισμός Λειτουργίας

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Δημόσιας Κ. Βιβλιοθήκης Τριπόλεως.

Ωράριο Λειτουργίας

Οι ώρες που είναι ανοιχτά η Δημόσια Βιβλιοθήκη και μπορείτε να την επισκεφθείτε.

Διαδικασία Δανεισμού

Κάθε επισκέπτης έχει το δικαίωμα δανεισμού από τη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το άρθρο.