Φωτογραφία

Δημιουργία δικτυακού τόπου

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τριπόλεως στα πλαίσια του έργου “Ολοκλήρωση των έργων των κινητών βιβλιοθηκών – ΔΙΚΕΒ Τριπόλεως” πρόκειται να προβεί στην δημιουργία δικτυακού τόπου Υποέργο 5 με τις παρακάτω προδιαγραφές…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τριπόλεως ενδιαφέρεται για τη μίσθωση χώρου προκειμένου να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες της καθώς και για τη συστέγαση της Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας, έργο που συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς…