Φωτογραφία

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

 

2015

Δεκέμβριος  Προβολή αρχείου

2016

Ιανουάριος Προβολή αρχείου

Φεβρουάριος Προβολή αρχείου

Μάρτιος Προβολή αρχείου

Απρίλος Προβολή αρχείου

Μάιος Προβολή αρχείου

Ioύνιος Προβολή αρχείου

Iούλιος 2016 Προβολή αρχείου

Aύγουστος 2016 Προβολή αρχείου

Σεπτέμβριος 2016 Προβολή αρχείου

Oκτώβριος 2016 Προβολή αρχείου

Nοέμβριος 2016 Προβολή αρχείου

Δεκέμβριος 2016 Προβολή αρχείου

2017

Iανουάριος 2017 Προβολή αρχείου

Φεβρουάριος 2017 Προβολή αρχείου

Μάρτιος 2017 Προβολή αρχείου

Aπρίλιος 2017 Προβολή αρχείου

Μάιος 2017 Προβολή αρχείου

Iούνιος 2017 Προβολή αρχείου

Iούλιος 2017 Προβολή αρχείου

Aύγουστος 2017 Προβολή αρχείου

Σεπτέμβριος 2017 Προβολή αρχείου

Oκτώβριος 2017 Προβολή αρχείου

Nοέμβριος 2017 Προβολή αρχείου

Δεκέμβριος 2017 Προβολή αρχείου

2018

Iανουάριος 2018 Προβολή αρχείου

Φεβρουάριος 2018 Προβολή αρχείου

Mάρτιος 2018 Προβολή αρχείου

Aπρίλιος 2018 Προβολή αρχείου

Μάιος 2018 Προβολή αρχείου

Iούνιος 2018 Προβολή αρχείου

Iούλιος 2018 Προβολή αρχείου

Aύγουστος 2018 Προβολή αρχείου

Σεπτέμβριος 2018 Προβολή αρχείου

Oκτώβριος 2018 Προβολή αρχείου

Nοέμβριος 2018 Προβολή αρχείου

Δεκέμβριος 2018 Προβολή αρχείου

2019

Ιανουάριος 2019 Προβολή αρχείου

Φεβρουάριος 2019 Προβολή αρχείου

Μάρτιος 2019 Προβολή αρχείου

Aπρίλιος 2019 Προβολή αρχείου

Μάιος 2019 Προβολή αρχείου

Ιούνιος 2019 Προβολή αρχείου

Iούλιος 2019 Προβολή αρχείου

Aύγουστος 2019 Προβολή αρχείου

Σεπτέμβριος 2019 Προβολή αρχείου

Oκτώβριος 2019 Προβολή αρχείου

Νοέμβριος 2019 Προβολή αρχείου

Δεκέμβριος 2019 Προβολή αρχείου

2020

Ιανουάριος 2020 Προβολή αρχείου

Φεβρουάριος 2020 Προβολή αρχείου

Μάρτιος 2020 Προβολή αρχείου

Aπρίλιος 2020 Προβολή αρχείου

Μάιος 2020 Προβολή αρχείου

Ιούνιος 2020 Προβολή αρχείου

Ιούλιος 2020 Προβολή αρχείου

Aύγουστος 2020 Προβολή αρχείου

Σεπτέμβριος 2020 Προβολή αρχείου

Oκτώβριος 2020 Προβολή αρχείου

Νοέμβριος 2020 Προβολή αρχείου

Δεκέμβριος 2020 Προβολή αρχείου

2021

Ιανουάριος 2021 Προβολή αρχείου

Φεβρουάριος 2021 Προβολή αρχείου

Μάρτιος 2021 Προβολή αρχείου

Απρίλιος 2021 Προβολή αρχείου

Μάιος 2021 Προβολή αρχείου

Ιούνιος 2021 Προβολή αρχείου

Ιούλιος 2021 Προβολή αρχείου

Αύγουστος 2021 Προβολή αρχείου

Σεπτέμβριος 2021 Προβολή αρχείου

Oκτώβριος 2021 Προβολή αρχείου

Νοέμβριος 2021 Προβολή αρχείου

Δεκέμβριος 2021 Προβολή αρχείου

2022

Iανουάριος 2022 Προβολή αρχείου

Φεβρουάριος 2022 Προβολή αρχείου

Μάρτιος 2022 Προβολή αρχείου

Απρίλιος 2022 Προβολή αρχείου

Mάιος 2022 Προβολή αρχείου

Ιούνιος 2022 Προβολή αρχείου

Ιούλιος 2022 Προβολή αρχείου

Αύγουστος 2022 Προβολή αρχείου