Φωτογραφία

‘ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ’’ ΑΦΙΕΡ. ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΙΧ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Επιστροφή