Φωτογραφία

«ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ».

Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789

Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», την οποία συνδιοργάνωσαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ν. Αρκαδίας κα Βουτυρά Αναστασία, ΠΕ05 και κ. Παύλος-Φώτιος Σκαλτσογιάννης, ΠΕ02.
Ανοίγοντας την επιμορφωτική συνάντηση, η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης κα Παναγιώτα Τσουραπά-Γεωργούλη μίλησε για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, και στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στο πρώτο μέρος της συνάντησης ο κ. Σκαλτσογιάννης, δ.φ., Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων νομού Αρκαδίας, αναφέρθηκε στην εισήγησή του στον ορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις τρεις πιο σημαντικές διακηρύξεις των δικαιωμάτων αυτών. Στη συνέχεια εξέτασε κατά πόσο παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο χώρο της παιδείας και ποιες ευκαιρίες διδασκαλίας τους δίνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, συμπεραίνοντας τελικά ότι γίνεται ισχνή αναφορά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολικά βιβλία και ότι εναπόκειται στους διδάσκοντες η αναζήτηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στη σχολική τάξη.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, η κα Μαρία Αγγελή, Ερευνήτρια-Εκπαιδεύτρια στις Ανθρώπινες Αξίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω τριών διασκεδαστικών βιωματικών δραστηριοτήτων, έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να στοχαστούν με ποιους τρόπους μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, μπορούμε να μιλήσουμε με τα παιδιά για τις ανθρώπινες αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και πώς μπορούμε να τα κάνουμε πράξη μέσα στη σχολική πραγματικότητα.
Στο τρίτο μέρος της συνάντησης, ο κ. Άγγελος Βαλλιανάτος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 Β´ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Εύβοιας, επικεντρώθηκε στο θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σχολείο», εξετάζοντας κατά πόσο γνωρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικά αυτά του παιδιού, προτείνοντας πρακτικές ομαδικές δραστηριότητες, ώστε με τρόπο που να προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα εφαρμόσουμε στο σχολείο, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Επιστροφή