Φωτογραφία

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ Α’ 25ΝΤΑΕΤΙΑ (1969-1995)

Επιστροφή