Φωτογραφία

Συμμετοχική έρευνα δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας/ Υποαπασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

Την Τετάρτη 15.6.2016 και ώρα 18:00- 20:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κ. Βιβλιοθήκης Τρίπολης η 4η συνάντηση των μελών της ομάδας στα πλαίσια του έργου : Συμμετοχική έρευνα δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας / υποαπασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

H ατζέντα της αυριανής συνάντησής  θα περιλαμβάνει:

  1. Το Λογικό Πλαίσιο της παρέμβασής της ομάδας και ολοκλήρωση αυτού
  2. Προετοιμασία της διήμερης συνάντησης (9-10 Ιουλίου) η οποία όπως είπαμε θα έχει διττό στόχο: αφενός μεν την εξοικείωση /καλύτερη γνώση των φορέων της ομάδας για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και αφετέρου τον προσανατολισμό του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου και στο θέμα της στοχευμένης δημιουργίας απασχόλησης μέσα από συγκεκριμένα έργα που θα συνδιαμορφωθούν από τους φορείς.
  3. Συζήτηση πάνω σε επιλεγμένα projects όπως το πρόγραμμα της Αρκαδικής Εναλλακτικής αλλά και την ιδέα της ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής έναντι εισαγωγών.

Πρακτικά προηγούμενης συνάντησης:

001

002

003004

005

006

Επιστροφή