Φωτογραφία

Προσωπικό

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Παναγιώτα Τσουραπά – Γεωργούλη, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ι.Δ.Α.Χ.:

1. Βεργέτης Αλέξανδρος, Υ.Ε. Φυλάκων
2. Υψηλάντης Παναγιώτης, Π.Ε. Διοικητικού, Φιλόλογος – Ιστορικός

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

1. Χόντου Γεωργία, Φιλόλογος
2. Λιακοπούλου Παναγιώτα αποσπασμένη εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας

Επιστροφή