Φωτογραφία

Προσωπικό

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Παναγιώτα Τσουραπά – Γεωργούλη, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ι.Δ.Α.Χ.:

1. Υψηλάντης Παναγιώτης, Π.Ε. Διοικητικού, Φιλόλογος – Ιστορικός

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

1. Χόντου Γεωργία, Φιλόλογος

2. Βερβαινιώτη Αντωνία, Φιλόλογος

3. Μπουρτσουκλή Παναγιώτα, Νηπιαγωγός

Επιστροφή