Φωτογραφία

Προσφορές για ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων

Η Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί συντηρήσεως των ανελκυστήρων αιτείται προσφορές για την ετήσια συντήρηση του ανελκυστήρα της υπηρεσίας μέχρι την Παρασκευή 18/01/2013 και ώρα 12:30 μ. μ. στη διεύθυνση Δολιανών 1, στην Τρίπολη.

Επιστροφή