Φωτογραφία

Περπατώ, περπατώ εις το πάρκο…

003

Η αναγκαιότητα ύπαρξης εστιών πρασίνου στην πόλη και η σπουδαιότητα της προστασίας και της αξιοποίησής τους αποτέλεσαν έναυσμα του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί στο πάρκο Φιλοδένδρων σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου. Μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες ενεργοποίησης των αισθήσεων οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τη βλάστηση του πάρκου των Φιλοδένδρων, θα αντλήσουν ευχαρίστηση από την επαφή τους με τη φύση και θα συνειδητοποιήσουν την οικολογική αξία του πάρκου και τη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης μας. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες σαράντα ατόμων τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

Τετάρτη 17-6-2015, ώρα 18.30-20.30: γονείς και παιδιά

Τετάρτη 1-7-2015, ώρα 18.30-20.30: γονείς και παιδιά

Επιστροφή