Φωτογραφία

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης.

Η Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης προκειμένου να επιλέξει εργολάβο για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της, για ένα (1) έτος, σας καλεί να υποβάλετε την προσφορά σας, το αργότερο μέχρι 23-12-2014 και ώρα 13:30μ.μ. στη διεύθυνση Επισκόπου Ανθίμου και Δολιανών , 22100 Τρίπολη, με την ένδειξη “Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της Δημόσιας Κ. Βιβλιοθήκης Τρίπολης”
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710-224238

Επιστροφή