Φωτογραφία

Ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη-Μυθολογία και Τέχνη.

Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 επισκέφτηκαν τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Γ´ τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης. Στην αρχή οι μαθητές ξεναγήθηκαν στη Βιβλιοθήκη και ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες και τη διαδικασία δανεισμού βιβλίων. Στο δεύτερο μέρος της ξενάγησης παρακολούθησαν μία παρουσίαση από επιλεγμένους πίνακες ζωγραφικής από την περίοδο της Αναγέννησης έως σήμερα, με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία.

dream-of-icarus.jpg!Blog

medusa- c.1597-Caravaggio

http://gallerix.ru

Επιστροφή