Φωτογραφία

Λειτουργία

Η Κινητή Βιβλιοθηκη λειτούργησε από το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2008 με το τέλος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών»

Επιστροφή