Φωτογραφία

Ιστορικό

Το κτίριο του Μαντζουνείου πριν ακόμα αυτό χτιστεί ήταν Καθολικό εκκλησίας τιμώμενης επ’ ονόματι της Παναγίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στα ερείπια του παλαιού Καθολικού έγινε η ίδρυση σχολείου κορασίδων κατά το έτος 1856 – 1858. Κατά την Άνοιξη του 1859 μεταφέρθηκε εκεί η σχολή των κορασίδων όπου και εγκαταστάθηκε αργότερα το Β΄ Δημοτικό Σχολείο των αρρένων.

Το παλαιό τούτο “Καθολικό” ( ναός -σχολείο ) ανήκε στο Δήμο. Κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας το ερειπωμένο κτίριο περιήλθε την 27 -4- 1927 στον Ανδρέα Μαντζούνη αντί 445.500δρχ. Οι αδερφοί Μαντζούνη διατήρησαν από το παλαιό σχολείο μόνο τον αρχιτεκτονικό προσανατολισμό. Στον πάνω όροφο δημιουργήθηκε μια μεγάλη πολυτελέστατη αίθουσα τελετών και διαλέξεων με βοηθητικά μπαλκόνια. Το Δυτικό διαμέρισμα στέγασε αμέσως τη Βιβλιοθήκη του “Πανός”, η οποία άρχισε τη λειτουργία της το 1929 και περιείχε αρχικά 4.000 τόμους διαφόρων κατηγοριών βιβλίων.

Η Βιβλιοθήκη του Φιλοπροόδου συλλόγου “Πανός”, συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία της μέχρι και της κηρύξεως του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-1941. Την περίοδο αυτή, πολλά από τα ανωτέρω βιβλία καταστράφηκαν ένεκα της καταλήψεως του κτιρίου από τους κατακτητές.

Οι αδερφοί Μαντζούνη μετά την μεταφορά των εργασιών των ( βιομήχανοι ) από την Τρίπολη στην Αθήνα το έτος 1929, εδώρησαν με διαθήκη τους το κτίριο στο Δήμο Τριπόλεως με βασικό σκοπό την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, τη λειτουργία νυχτερινών σχολών αγραμμάτων και τη στέγαση της Βιβλιοθήκης του “Πανός” εσαεί.

Από το 1956 η Βιβλιοθήκη του “Πανός” κατέστη δημοσία διεπομένη από τις διατάξεις του Α.Ν 1362/ 1949. Τα είκοσι τμήματά της και ιδιαίτερα τα τμήματα της Ιστορίας, Φιλοσοφίας, των Αρχαίων Φιλολογιών, της Μέσης και Νεώτερης Ελληνικής Λογοτεχνίας, των Ξένων Λογοτεχνιών και της Κοινωνιολογίας, περιείχαν πολλά από τα καταλληλότερα, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση έργα.
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε ανασυγκρότηση από το κράτος όλων των Βιβλιοθηκών της χώρας.

Από το Σεπτέμβριο 2009 έως σήμερα η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης λειτουργεί σε νέο κτίριο επί της οδού Δολιανών 1, στα Κλωνατζίδικα, σε 4όροφο κτίριο (βιβλιοστάσια, αναγνωστήριο-παιδικό τμήμα, αίθουσα εκδηλώσεων και δωρεών, γραφεία). Διαθέτει περίπου 60.000 βιβλία όλων των κατηγοριών, εξοπλισμό για Α.Μ.Ε.Α. καθώς και Η/Υ διαθέσιμους για το κοινό.

Επιστροφή