Φωτογραφία

Η έπαυλη Ηρώδη Αττικού στη Λουκού και οι προοπτικές ανάδειξης του μνημείου και των ευρημάτων.

http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/photos/arhcsites/epirodou1.jpg
Ο Κος Γ. Θ. Σπυρόπουλος, δ. φ. θα δώσει διάλεξη με θέμα: «Η έπαυλη του Ηρώδη Αττικού στην Λουκού Βόρειας Κυνουρίας και οι προοπτικές αναδείξεως του μνημείου και των ευρημάτων».
Η διάλεξη, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:30 – 14:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τριπόλεως, απευθύνεται στους καθηγητές φιλολόγους οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία ευθύνης του σχολικού συμβούλου φιλολόγων ν. Αρκαδίας Κου Π. – Φ. Δ. Σκαλτσογιάννη, δ. φ. αλλά και σε όσους από τους συμπολίτες ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν.

epirodou3

epirodou4

epirodou2

eperodis1

eperodis2

eperodis3

£EO¢¿POª ª¦YPO¦OY¤Oª, 1998 KYNOYPIA APXAIO¤O¡IKOª X¿POª EYAª Îðáùìè Hòñäïù Aôôéëïà. ¾èæéäöôÜ ðáòÀóôáóè íå ôoî ¤Àäá.

mag32

£EO¢¿POª ª¦YPO¦OY¤Oª, 1998 KYNOYPIA APXAIO¤O¡IKOª X¿POª EYAª Îðáùìè Hòñäïù Aôôéëïà. ¾èæéäöôÜ ðáòÀóôáóè íå ôé÷ Mïàóå÷ EùôÛòðè ëáé KáììéÞðè.

 

Επιστροφή