Φωτογραφία

Επίσκεψη 1ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης

Με αφορμή το μάθημα στο βιβλίο της Γλώσσας αλλά και την παγκόσμια μέρα βιβλίου, η Α’ τάξη του 1ου Δημοτικού σχολείου Τρίπολης και οι δασκάλες του κ.κ. Σκούρου Θεοδώρα, Πανοπούλου Παρασκευή και Χρονοπούλου Ιωάννα επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη μας. Στόχος ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το χώρο της βιβλιοθήκης, να αγαπήσουν και να σέβονται τα βιβλία!

Επιστροφή