Φωτογραφία

Επίσκεψη των μαθητών της Ε΄και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας στη Βιβλιοθήκη.

Οι μαθητές της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας επισκέφτηκαν τη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μικροί μας φίλοι ενημερώθηκαν από τη Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης για την αξία του βιβλίου ( μοιράστηκε σχετικό φυλλάδιο), τις κατηγορίες βιβλίων που υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη και τον όγκο του βιβλιακού υλικού και τον τρόπο δανεισμού. Αναφέρθηκαν συγγραφείς παιδικών βιβλίων καθώς και βιβλία που έχουν γράψει.

Επιστροφή