Φωτογραφία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ” ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ”.

πετσέλης1

Επιστροφή