Φωτογραφία

Δημιουργία δικτυακού τόπου

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τριπόλεως στα πλαίσια του έργου “Ολοκλήρωση των έργων των κινητών βιβλιοθηκών – ΔΙΚΕΒ Τριπόλεως” πρόκειται να προβεί στην δημιουργία δικτυακού τόπου Υποέργο 5 με τις παρακάτω προδιαγραφές.

Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή δυναμικού δικτυακού τόπου με χρήση βάσης δεδομένων (SQL) όπου και θα καταχωρούνται τα δεδομένα.

O ανάδοχος θα δημιουργήσει περιβάλλον διαχείρισης που θα καλύπτει το σύνολο των ενοτήτων και των λειτουργιών του δικτυακού τόπου μέσα από το οποίο ο αρμόδιος διαχειριστής του, θα μπορεί χωρίς γνώσεις προγραμματισμού ιστοσελίδων να εισάγει, να διορθώσει ή να επεξεργαστεί τα δεδομένα του δικτυακού τόπου.

H δημιουργία του layout θα πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς την χρήση tables και να πληροί τους κανόνες του διεθνούς οργανισμού www.w3c.org για τα webstandards και προσβασιμότητας (Accessibility).

Για τη δομή του περιεχομένου θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα XHTML και για την παρουσίαση του περιεχομένου η γλώσσα CSS καλύπτοντας πάντα τις προδιαγραφές του www.w3c.org.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου θα αποτελείται από ενότητες οργανωμένες έτσι ώστε να πετυχαίνεται η πληρέστερη προβολή των χαρακτηριστικών του αλλά και των υπηρεσιών του.

Σύμφωνα με το ΤΔΕ/Υ του έργου “Ολοκλήρωση των έργων των κινητών βιβλιοθηκών – ΔΙΚΕΒ Τριπόλεως”, προσοφορές γίνονται δεκτές μόνο από εταιρείες (Ομόρυθμη Εταιρεία, Ετερόρυθμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία).

Περισσότερες πληροφορίες για τις προδιαγραφές δημιουργία του δικτυακού τόπου, υποχρεούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από τα γραφεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Μαντζούνειο) τις εργάσιμες ημέρες από 10.30 έως 13.30 μέχρι 15/2/2008.

Επιστροφή