Φωτογραφία

Δεύτερη συνάντηση μνήμης

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου για τη δημιουργία του Μουσείου Πόλης της Τρίπολης πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου και ώρα 19:00 η δεύτερη βραδιά μνήμης στη Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης.
Θέμα της δεύτερης συνάντησης ήταν οι ξεχωριστοί τύποι της πόλης που έχουν στιγματίσει τη μνήμη μας.
Συντονιστής της δράσης: Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Ιστορικός.

Επιστροφή