Φωτογραφία

Δίωρη Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα τη «Φιλαναγνωσία»

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Αρκαδίας και τις Σχολικούς Συμβούλους 1ης και 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει δίωρη επιμορφωτική συνάντηση στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης με τους εκπαιδευτικούς με θέμα τη «Φιλαναγνωσία» η οποία εντάσσεται και στα πλαίσια δραστηριοτήτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και του σχετικού προγράμματος υλοποίησης από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ( Ε.ΚΕ.ΒΙ).

Ημέρες πραγματοποίησης:

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 & Τρίτη 27 Μαρτίου 2012, ώρα 12:00 -14:00.

Η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης
Παναγιώτα Τσουραπά – Γεωργούλη

Επιστροφή