Φωτογραφία

Κινητές Βιβλιοθήκες-Οδηγίες χρήσης

Οι Κινητές Βιβλιοθήκες επισκέπτονται τα Δανειστικά τους Κέντρα 1 φορά κάθε μήνα περίπου, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τους θερινούς μήνες οργανώνονται επισκέψεις σε Δανειστικά Κέντρα κάθε 15 ημέρες ανάλογα με τις δράσεις που υλοποιεί. Προς το παρόν, δανείζει βιβλία , περιοδικά και CD-ROM.

Κάθε πολίτης μπορεί να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης δωρεάν. Η απώλεια της κάρτας μέλους χρεώνεται 1,50 ευρώ. Επιπλέον, κάρτες μέλους εκδίδονται για τάξεις σχολείων, φορείς κλπ. Ο ορισμός υπευθύνων σ΄ αυτούς τους φορείς είναι απαραίτητος για την έκδοση της σχετικής κάρτας μέλους.

Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας της, να επιστρέφει τα δανεισθέντα “τεκμήρια” κανονικά και να φροντίζει να αντικαθιστά τα κατεστραμμένα ή απολεσθέντα τεκμήρια από υπαιτιότητά του.

Τα βιβλία δανείζονται μέχρι 30 ημέρες (ανάλογα με το πρόγραμμα των επισκέψεων), με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη φορά (30 ημέρες) εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλο αναγνώστη.

Οι μαθητές Δημοτικού μπορούν να δανειστούν μέχρι 5 βιβλία, οι υπόλοιποι μέχρι και 8 ενώ έχουν δικαίωμα κράτησης έως 2 βιβλία. Οι φορείς (Σύλλογοι, Σχολεία, ΚΑΠΗ κλπ.) μπορούν να δανειστούν μέχρι 80 βιβλία κάθε φορά κι έχουν δικαίωμα κράτησης έως 5 βιβλία.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει το δανεισμό του υλικού της σε άτομα ή φορείς που καθυστερούν τα τεκμήρια τα οποία δανείζονται και γενικώς δεν ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας της, στην κατεύθυνση πάντα διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της προς το αναγνωστικό κοινό.

Επιστροφή