Φωτογραφία

Αναζήτηση Βιβλίων

Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε δυναμικά, κάποιο βιβλίο, μέσα από τη βάση δεδομένων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Τρίπολης.

Συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα, τμήμα από τον Τίτλο του βιβλίου, για παράδειγμα γράφετε στο πεδίο της αναζήτησης τη λέξη ΛΟΓΙΚΗ και πατώντας το κουμπί Αναζήτηση εμφανίζονται όλα τα βιβλία που περιέχουν στον τίτλο τους, αυτή τη λέξη.

Επίσης με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αναζητήσετε, το βιβλίο που σας ενδιαφέρει γράφοντας το επίθετο του Συγγραφέα (ή τμήμα αυτού) ή την Κατηγορία στην οποία μπορεί να ανήκει το βιβλίο, παράδειγμα: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, κλ.π.